Programi

 

Hifz Kur’ana – učenje Kur’ana napamet

hifdth

 

Sufara i Kur’an za žene

Poučavanje Kur’anskom pismu za sestre, održava se svakog Petka između akšama i jacije.