K O N K U R S Za prijem imama, hatiba i muallima u džematu „BHICNY“ u New Yorku

bhicny Islamska Zajednica u Bosni i Hercegovini Islamska Zajednica Bošnjaka u Sjevernoj Americi Džemat „Bosansko-hercegovački Islamski Centar“ New York   Raspisuje   K O N K U R S Za prijem imama, hatiba i muallima u džematu „BHICNY“ u New Yorku SAD   Pored općih, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

  1. Završena jedna od priznatih medresa u BiH,
  2. Završen islamski fakultet,
  3. Solidno poznavanje engleskog i arapskog jezika,
  4. Poželjno radno iskustvo,
  5. Da posjeduje razvijene komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
  6. Da ima saglasnost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovni.

Napomena:   Uz molbu kandidat terba da pošalje sljedeće:

–          CV sa fotografijom,

–          Kopije diploma,

–          Dokaz o imamskom iskustvo od medžlisa na čijem je području radio,

–          Plan i program rada sa vizijom rasta i razvoja džemata u razfobljo od 2-4 godine.

  • Plata po dogovoru.

Ured za bošnjačku dijasporu će u koordinaciji sa Islamskom Zajednicom Bošnjaka u Sjevernoj Americi i džematskim odborom razmotriti sve prispjele molbe i obavijestiti kandidate o svojoj odluci najkasnije 15 dana nakon zatvaranja konkursa. Prijave možete slati putem pošte na adresu: Ured za bošnjačku dijasporu Zelenih Beretki 17., 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina   Ili putem maila: dijaspora@hotmail.com uz obavezan CC na: odbor@bhicny.org   Konkurs ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja.