99 Allahovih Imena: 32. El Habir

1khabir32. El Habir: O Svemu Obavješten.
“Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite” (El Earaf, 180).
Muhammed a.s. kaže :“Allah dž.š. ima 99 imena i ko ih “dostigne” ući će u Džennet